Kokouskutsu – Möteskallelse

1.3.2020
Kategoriat: Yleinen

Helsingin ja Uudenmaan neuroyhdistys ry:n jäsenet kutsutaan sääntömääräiseen kevätkokoukseen ma 23.3. klo 18 Töölön palvelukeskukseen, Töölönkatu 33, Helsinki. Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat.

Medlemmarna i Helsingfors och Nylands neuroförening rf. kallas till det stadgeenliga vårmötet måndagen den 23 mars, kl 18 på Tölö servicecentral, Tölögatan 33, Helsingfors. På mötet behandlas de ärenden som stipuleras i stadgarna.