Kevätkokous/Vårmöte

Yhdistyksen kevätkokous 2022, 24.3. klo 17.30

Kevätkokouksessa käsitellään sen sääntömääräiset asiat.

Yhdistyksen kevätkokous tullaan pitämään etäkokouksena kerhohuoneelta käsin. Kokouksen järjestäjät (puheenjohtaja, kokouksen sihteeri sekä kokouksen puheenjohtaja) tulevat olemaan kerhohuoneella, mutta sinne ei toivottaisi itse kokoukseen osallistujia, vaan toive olisi etäosallistuminen.

Kevätkokoukseen ilmoittautuminen 17.3. mennessä

Ilmoittaudun kevätkokoukseen (linkki)


Föreningens vårmöte 2022, den 24.3. kl. 17.30

På vårmötet behandlas ärenden som stipuleras i stadgarna.

Mötet kommer att hållas på distans från klubbrummet. Vårmötets organisatörer (ordförande och  sekreterare) kommer att fysiskt närvara i klubbrummet, inga övriga personer önskas fysiskt delta, övriga personer bedes därför delta på distans.

Anmälan till mötet nedan senast den 17.3.

Jag anmäler mig till vårmötet (länk)