Korona-info

Terveysturvallisuuden parantamiseksi tiloista vastaavien toimijoiden on noudatettava seuraavia velvoitteita:

  • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
  • asiakkaille ja osallistujille annetaan toimintaohjeet riittävän etäisyyden ylläpitämisestä, käsien puhdistamisesta ja muista vastaavista käytännöistä, joilla estetään tartuntojen leviämistä
  • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
  • asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään toiminnan erityispiirteet huomioiden mahdollisimman väljästi. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

____________________________________________________________________

För att förbättra hälsosäkerheten bör de som bär ansvaret för de utrymmen där verksamhet idkas följa föreskrifterna nedan:

  • kunder samt deltagare bör ha möjlighet till rengöring av händerna
  • kunder samt deltagare bör ges instruktioner om tillräckliga avstånd, rengöring av händer och andra åtgärder som bör vidtas för att hindra smittospridning
  • rengöringen av utrymmen och ytor bör effektiveras
  • kunders samt deltagares vistelse bör arrangeras med största möjliga distans mellan personerna. Möjliga sittplatser bör placeras på tillräckligt avstånd från varandra.

________________________________________________________________