Tietoa meistä

Helsingin ja Uudenmaan neuroyhdistys ry:n tehtävänä on tukea ja auttaa MS-tautiin tai harvinaiseen neurologiseen sairauteen (harnes) sairastuneita ja heidän läheisiään tarjoamalla jäsenilleen monipuolista vertaistukea, toimintaa sekä tietoa. Toiminta muodostuu erilaisista kerhoista, liikunta- ja harrastusmahdollisuuksista sekä esitelmä- ja yhdessäolotilaisuuksista. Lisäksi yhdistys osallistuu yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen jäsenistön etujen ajamiseksi. Yhdistyksen toimintaa on kuvattu tarkemmin Sinulle-kohdassa.

Yhdistyksen toimialue kattaa Uudenmaan maakunnan sen itäisintä osaa lukuun ottamatta. Se on suurin Neuroliiton paikallisyhdistyksistä ja siihen kuuluu yli 2000 jäsentä.

Lukuun ottamatta osapäiväistä järjestösihteeriä ja tuntitöitä tekeviä liikuntaryhmien ohjaajia kaikki yhdistyksen toiminta toteutetaan talkootoimintana vapaaehtoisvoimin.