Yhdessä tekemisen voima: Potilaiden osallisuuden vahvistuminen -webinaari

Webinaarissa jaetaan kokemuksia ja oppia potilaiden osallisuudesta ja kokemustiedon hyödyntämisestä terveydenhuollon toiminnassa, kehittämisessä ja päätöksenteossa.

Webinaari on tarkoitettu terveydenhuollon toimijoille ja potilas- ja kansanterveysjärjestöille sekä kaikille potilaiden osallisuuden edistämisestä kiinnostuneille ja sen parissa työskenteleville.

Webinaarin järjestävät yhteistyössä Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry ja STM / Palveluvalikoimaneuvosto sekä Suomalainen Lääkäriseura Duodecim / Käypä hoito -toimitus. Webinaari on osa sarjaa, jossa on aikaisemmin järjestetty webinaarit ”Potilaat mukaan” ja ”Potilaiden osallisuus”.

  • Ilmoittaudu viimeistään 3.5. täältä (linkki)