Välkommen

Tillsammans med Finlands Neuroförbund erbjuder vi dig bland annat kamratstöd och olika funktionella aktiviteter.

Vi ger information åt personer med MS och andra sällsynta neurologiska sjukdomar och deras anhöriga.

Föreningen främjar sina medlemmars intressen i det samhälleliga beslutsfattandet. Vi är Finlands Neuroförbunds medlemsförening i nyland.