Syyskokous/Höstmöte

Helsingin ja Uudenmaan neuroyhdistys ry:n jäsenet kutsutaan sääntömääräiseen syyskokoukseen ma 15.11. klo 18 Metropolia Ammattikorkeakouluun, Myllypurontie 1, Helsinki. Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat. Noudatetaan Helsingissä voimassa olevia koronasuosituksia ja -rajoituksia. Kasvomaskin käyttöä suositellaan.

Medlemmarna i Helsingfors och Nylands neuroförening rf. kallas till det stadgeenliga höstmötet måndagen den 15 november, kl 18 på Metropolia Ammattikorkeakoulu, Kvarnbäcksvägen 1, Helsingfors. På mötet behandlas de ärenden som stipuleras i stadgarna. Coronarekommendationerna och -begränsningarna i Helsingfors följs. Det rekommenderas att man använder munskydd.

Kokousmateriaalit:

Esityslista

Hallitukseen käytettävissä

Toimintasuunnitelma

Talousarvio