HUNY syyskokous/höstmöte 2022

Aika/Tid: 24.10. klo 18.00

Paikka/Plats: Metropolia Ammattiopisto – Myllypurontie 1, Helsinki

Helsingin ja Uudenmaan Neuroyhdistys ry:n jäsenet kutsutaan sääntömääräiseen syyskokoukseen. Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat.


Medlemmarna i Helsingfors och Nylands Neuroförening rf. kallas till det stadgeenliga höstmötet. På mötet behandlas de ärenden som stipuleras i stadgarna.

Liitteet (.pdf):