MS-taudin Käypä hoito -suositus päivitetään – Vastaa kyselyyn 24.11. mennessä ja vaikuta

14.11.2022
Kategoriat: Uutinen

Haluatko olla mukana tuomassa sairastavien ja läheisten ääntä kuuluviin MS-taudin Käypä hoito -suosituksessa?

Vastaa kyselyyn, jonka tavoitteena on selvittää MS-tautia sairastavien aikuisten ja heidän omaistensa näkemyksiä MS-taudin hoidosta sekä MS-taudin Käypä hoito -suosituksesta.