Muutoksia yhdistyksen sääntöihin

18.4.2019
Kategoriat: Yleinen

Kevätkokous 27.3. hyväksyi joukon muutoksia neuroyhdistyksen sääntöihin. Uudet säännöt ovat astuneet voimaan 17.5. Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistettua ne. Kokonaisuudessaan yhdistyksen säännöt löydät täältä.

Sipoo mukaan

Sipoo on tähän asti kuulunut naapuriyhdistyksemme Neuroporvoon alueeseen. On kuitenkin osoittautunut, että Sipoossa asuvista Neuroliiton jäsenistä valtaosa kuuluu Helsingin ja Uudenmaan neuroyhdistykseen eikä Neuroporvooseen. Niinpä päädyimme Neuroporvoon kanssa siihen, että kummankin yhdistyksen hallitukset ehdottavat kevätkokoukselleen, että Sipoo siirtyy meidän yhdistyksen alueeseen, ja kummankin yhdistyksen kevätkokoukset ovat nyt tällaiset sääntömuutokset hyväksyneet.

Muutoksella ei ole minkäänlaista välitöntä vaikutusta sipoolaisiin jäseniimme. Yhdistyksen kannalta tilanne muuttuu sikäli, että nyt voimme haluttaessa harjoittaa toimintaa myös Sipoossa. Vastaa tästä linkistä aukeavaan kyselyyn, jos sinulla sipoolaisena jäsenenä on toivomuksia yhdistyksen toimintaan Sipoossa.

Omaisjäsenistä läheisjäseniksi

Kielen ja sanojen käyttö kehittyy ajan myötä. Yhdistyksen hallituksessa tultiin siihen tulokseen, että nimitys ”läheisjäsen” kuvaa laajemmin ja monipuolisemmin sitä joukkoa, jota tavoittelemme jäseniksi potilasjäsenten lähipiiristä, kuin perinteisesti käytetty nimitys ”omaisjäsen”.

Asiasta tehtiin myös neuvoa-antava kysely sähköpostitse tavoitettavien omaisjäsenten keskuudessa. 24 vastanneesta 44 % vastasi, että kumpikin vaihtoehto on yhtä hyvä, 30 % kannatti läheisjäsentä ja 26 % omaisjäsentä.

Kevätkokouksen hyväksyttyä ehdotuksen siirrytään yhdistyksessä nyt sanan ”läheisjäsen” käyttöön. Tämä ei luonnollisestikaan aiheuta mitään muutoksia aiempien omais-, nyttemmin läheisjäsenten asemaan.

HUMS historiaan

Yhdistyksen muuttuessa MS-yhdistyksestä neuroyhdistykseksi vuonna 2016 lisättiin sääntöihin lause, jonka mukaan HUMS säilyy yhdistyksen epävirallisena nimenä. Nimi HUMS koettiin ehkä muutostilanteessa jotenkin tutuksi ja turvalliseksi!

MS-yhdistyksen nimilyhenteen käyttö neuroyhdistyksen epävirallisena nimenä oli kuitenkin omiaan hämmentämään yhdistyksen julkikuvaa. Yhdistyksen virallisessa toiminnassa ja tiedotuksessa ei lyhennettä HUMS olekaan käytetty sitten vuoden 2017 alun yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Tämän vuoksi oli aiheellista katkaista napanuora MS-yhdistykseen poistamalla nimi HUMS yhdistyksen säännöistä.

Kokouksia ja hallitusta koskevat säännöt

Yhdistyksen kokouksia (kevät- ja syyskokouksia ja ylimääräisiä kokouksia) koskeviin sääntöihin tehtiin kaksi muutosta:
Kokouksessa ei enää voi edustaa valtakirjalla. Tällainen mahdollisuus oli kolmen vuoden ajan säännöissä eikä sitä kertaakaan käytetty. Siksi tämä turhaan kokoustilannetta monimutkaistava sääntö katsottiin aiheelliseksi poistaa
Joka kolmas vuosi tapahtuva liittokokousedustajien ja liittovaltuuston ehdokkaan valinta siirrettiin syyskokouksesta kevätkokoukseen. Liittokokoushan on aina touko-kesäkuussa, joten valinta ehditään mainiosti tehdä kevätkokouksessa

Hallitusta koskeviin sääntöihin tehtiin kolme muutosta:
Hallituksen varsinaiset jäsenet valitaan jatkossa kahdeksi vuodeksi kerrallaan aikaisemman kolmen vuoden asemasta. ”Puolet vaihtoon kerrallaan” on hyvä käytäntö, joka on kirjattu mm. liiton mallisääntöihin
Hallituksen varajäsenet valitaan jatkossa kahdeksi vuodeksi kerrallaan aikaisemman yhden vuoden sijasta. Kaikkien varajäsenten jokasyksyisestä valinnasta siirryttiin vaihtamaan puolet kerrallaan, jossa siinäkin omaksuttiin liiton mallisäännöt
Kierron takaamiseksi avaintehtävissä otettiin käyttöön liiton mallisäännöistä myös kohta, jonka mukaan puheenjohtaja tai hallituksen jäsen voi olla tehtävässään yhtäjaksoisesti korkeintaan kuusi vuotta