Kallelse till höstmöte

24.8.2019
Kategoriat: Yleinen

Medlemmarna i Helsingfors och Nylands neuroförening rf. kallas till det stadgeenliga höstmötet måndagen den 25 november, kl 18 på Tölö servicecentral, Tölögatan 33, Helsingfors. På mötet behandlas de ärenden som stipuleras i stadgarna.