Möteskallelse

17.10.2020
Kategoriat: Yleinen

Medlemmarna i Helsingfors och Nylands neuroförening rf. kallas till det stadgeenliga höstmötet onsdagen den 25 november, kl 18 på Metropolia Ammattikorkeakoulu, Kvarnbäcksvägen 1, Helsingfors. På mötet behandlas de ärenden som stipuleras i stadgarna.

På grund av pandemin kan deltagandet i mötet kräva specialåtgärder som till exempel förhandsanmälan. Vi kommer att informera om dessa i god tid på mötessidan.